Jak zamknąć konto w banku?

Zamknięcie konta osobistego polega na wysłaniu lub osobistym dostarczeniu do banku odpowiedniej dyspozycji zamknięcia konta. Pismo to powinno zawierać następujące informacje:

  • dane posiadacza konta - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego;
  • numer likwidowanego rachunku;
  • podpis zgodny z wzorem podpisu złożonego podczas zakładania rachunku;
  • nr rachunku, na który bank ma przelać środki pozostałe na koncie.

Jeżeli posiadacz konta ma zaległości wobec banku, takie jak ujemny debet, czy kredyt związany z kontem - należy je uregulować. Na dyspozycji zamknięcia rachunku należy złożyć taki sam podpis, jaki złożyliśmy na umowie otwarcia konta. Jeżeli Twój bank nie udostępnia wzoru dokumentu, to możesz się posłużyć wzorem np. mBanku lub MultiBanku, zmieniając oczywiście wszystkie dane: