Jak szybko zamknąć konto bankowe?

Jeżeli uważasz, że płacisz za dużo za swój dotychczasowy rachunek, zawsze możesz dostarczyć pismo do banku z dyspozycją zamknięcia konta. Jeżeli masz na koncie niespłacony debet, karty kredytowe, kredyt gotówkowy powiązany z kontem - powinieneś spłacić te należności przed zamknięciem konta. Zamknięcie rachunku bankowego polega najczęściej na wysyłaniu jednego prostego pisma do banku.

 

Warto przypilnować, aby w dyspozycji zamknięcia rachunku znalazły się następujące dane:

  • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego,
  • numer zamykanego konta bankowego,
  • numer innego konta, na które powinny zostać ew. środki pozostałe na koncie (np. po naliczeniu odsetek).

W piśmie możemy zawrzeć prośbę o pisemne potwierdzenie zamknięcia rachunku.
Na dyspozycji zamknięcia rachunku należy złożyć taki sam podpis, jaki złożyliśmy na umowie otwarcia konta.

Jak zamknąć konto osobiste online?

Niektóre banki internetowe dopuszczają możliwość zamykania konta całkowicie online, poprzez wysyłanie krótkiej wiadomość do banku (większość kont internetowych posiada opcję wysyłania wiadomości do banku z poziomu konta), z dyspozycją zamknięcia konta, którą można zredagować w następujący sposób:

 

Składam dyspozycję zamknięcia mojego konta osobistego o nr .......

Z poważaniem
Imię i Nazwisko

Jak zamknąć konto w banku drogą pocztową?

Zamknięcie konta osobistego polega na wysłaniu lub osobistym dostarczeniu do banku odpowiedniej dyspozycji zamknięcia konta. Pismo to powinno zawierać następujące informacje:

  • dane posiadacza konta - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego;
  • numer likwidowanego rachunku;
  • podpis zgodny z wzorem podpisu złożonego podczas zakładania rachunku;
  • nr rachunku, na który bank ma przelać środki pozostałe na koncie.

Jeżeli posiadacz konta ma zaległości wobec banku, takie jak ujemny debet, czy kredyt związany z kontem - należy je uregulować. Na dyspozycji zamknięcia rachunku należy złożyć taki sam podpis, jaki złożyliśmy na umowie otwarcia konta. Jeżeli Twój bank nie udostępnia wzoru dokumentu, to możesz się posłużyć wzorem np. mBanku lub T-Mobile, zmieniając oczywiście wszystkie dane: