Jak założyć konto bankowe?

Procedura otwierania konta przez Internet może się nieco różnić w poszczególnych bankach.
Najczęściej przebiega ona w następujący sposób:

1. Wypełnienie wniosku.

Wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut. Do wypełniania wniosku potrzebne są: numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości.

2. Telefon z banku.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik wybranego banku potwierdza dane wysłane we wniosku i umawia wizytę kuriera w dogodnym dla klienta czasie i miejscu.

3. Wizyta kuriera i podpisanie dokumentów.

Kurier za darmo dostarcza do domu dwa komplety dokumentów. Miejsca, w których należy złożyć podpisy są wyraźnie zaznaczone n dokumentach. Podczas wizyty kuriera wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości wymienionego we wniosku.

Po podpisaniu dokumentów, jeden ich komplet należy oddać kurierowi, który przywiezie dokumenty do banku.

4. Aktywacja konta.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przywiezionych przez kuriera, bank aktywuje konto osobiste, lub też inne zamówione produkty finansowe. Wtedy już możesz się zalogować na swoje konto bankowe. W ciągu kilku kolejnych dni otrzymasz pocztą kartę debetową.

Polecane rachunki osobiste